د TUTAPبرېښنالېږد تارونو پروژې باندې باید بیا کتنه وشي، VP
پرون د کابل BNA په اساس د ولسمشر لارښوونه او د ولسمشر دوهم مرستیال لیک پر اساس پرون په یوه غونډه کې چې د اوبو او برېښنا وزیر، د برېښنا شرکت مشر او دوهم مرستیال پکې ګډون کړی و، د TUTAP ۵۰۰ کیلوولټه برېښنا لېږد تارونو پروژې باندې بیا کتنې ... بشپړمتن
په افغانستان کې د لمریزې برېښنا پيدایښت
درې سوه لمریزو ورځو څخه ګټه اخېستلو سره کولای شو په ډیره کچه لمریزه برېښنا او همدارنګه د افغانستان دولت همکارۍ سره دا هېواد د فوټوولټیک لمریزې برېښنا پروژو پلي کولو لپاره د پام وړ ځای جوړېدای شي. اوس مهال د هېواد په ټولو ولایتو... بشپړمتن